Samarbeidsutvalg

 

 

Det sitter to representanter fra foreldregruppen i samarbeidsutvalget for barnehagen.

I tillegg er det to representanter fra ansatte i barnehagen. 

Styrer kaller inn til møter og er referent.

Informasjon om hvem som er i utvalget ligger som tavlepost på Kidplan.