Samarbeidsutvalg 2019-2020

 

Tanja Marie Mathiassen og Erlend Bjønnum ble valgt som representanter for foreldregruppa for 2018-2

Har du/dere foreldre noe dere ønsker å ta opp i samarbeidsutvalget ta kontakt på følgende måter:

Tanjamm@online.no/ tlf: 412 12 574 (Tanja Marie Mathiassen)

erlend.bjonnum@nov.com/ tlf: 976 52 687 (Erlend Bjønnum)