Samarbeidsutvalg 2020-2021

 

Ingunn Metveit Olsen og Erlend Bjønnum ble valgt som representanter for foreldregruppa for 2020-2021.

Har du/dere foreldre noe dere ønsker å ta opp i samarbeidsutvalget ta kontakt på følgende måter:

Ingunn Metveit Olsen: imo@grimstad.kirken.no/

tlf: 906 20 559

Erlend Bjønnum: erlend.bjonnum@nov.com/

tlf: 976 52 687