Planleggingsdager 2018-2019

 

  • Torsdag 6. september 2018
  • Onsdag 2. januar 2019
  • Fredag 31. mai 2019
  • Torsdag 6. juni og fredag 7. juni 2019