Informasjon om Fevik barnehage

Fevik Barnehage og vår visjon: Alle barn skal oppleve å bli sett, hørt og forstått av varme og tydelige voksne (ref. årsplanen).

Vi har fin beliggenhet på Fevik, rett ved Fevik toppen og Fevik skole.

Barnehagen har 3 avdelinger som heter Sol, Måne og Stjerne. Vi har barn fra 0-6 år.

Det er mulighet for heltids- og deltidsplasser. Vi tilbyr følgende deltidsplasser: 60% og 80%.

På Sol er det fire ansatte hver dag, på Stjerne tre og på Måne to.
Fevik Barnehage eies av Grimstad kirkelige fellesråd, og har utvidet kristen formålsparagraf. Mer informasjon finner dere i årsplanen.

Vi er heldig å ha tilgang på Fevik kirke som barnehagen er i samme bygg som v/jule- og påskevandring, en sang/musikkentusiast som har samling i barnehagen en gang i måneden og mulighet for besøk i Fjære kirke.
Barnehagen er åpen hver dag fra 730 -1630. Vi har stengt 4 uker i juli (se vedtektene)- Stengt julaften og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger vi kl. 1200. Det er 5 planleggingsdager i året som brukes til å planlegge videre fremdrift, evaluere, praktiske gjøremål og kursing av ansatte.
Barnehageloven og Rammeplanen for barnehager ligger til grunn for alt arbeidet i barnehagen. Månedsplaner leveres ut til foresatte ved begynnelsen av hver måned. 

Vi har fokus på at barna skal få tidlig erfaring med sunn mat, frukt og grønnsaker.

Dette merkes ved at barna får mat av god kvalitet og frukt og grønt på formiddagen, til lunch og til ettermiddagsmåltidet. Vi har inngått samarbeid med Big catering om levering av hjemmebakte brød og to middager i uken.

Til geburtsdager serverer vi smoothie.

Fevik Barnehage ble første gang sertifisert som miljøfyrtårn i 2010. I dag er vi sertifisert under eier; Grimstad kirkelige fellesråd. Målet er å skape en miljøvennlig drift og en tydelig dokumentert miljøprofil. For barnehagen betyr dette bla fokus på sortering og resirkulering. Og fornuftig innkjøp og bruk av materiell.